Naturopatie

Jak funguje kvantový magnetický rezonanční analyzátor?

Lidské tělo je shlukem velkého počtu buněk, které jsou ve stavu neustálého růstu, vývoje , diferenciace, regenerace a apoptózy , a buňky se ustavičně sami obnovují prostřednictvím svého vlastního dělení.

V těle dospělého člověka se během jedné vteřiny rozdělí 25 milionů buněk a krevní buňky ( krvinky ) těla se neustále obnovují rychlostí přibližně 100 milionů za minutu.

V procesu buněčného dělení a růstu jsou tyto nabité tělíska z atomových jader tvořících atomy jako základní jednotku buňky a elektrony mimo jádra v neustálém rychlém pohybu a stále se mění, čímž neustále emitují elektromagnetické vlny .

Elektromagnetické vlnové signály emitované lidským tělem představují určitý stav lidského těla a vydané elektromagnetické vlnové signály jsou různé v různých stavech lidského těla jako je zdraví , podlomené zdraví , nemoc , atd..

Pokud bychom dokázali určit tyto specifické elektromagnetické vlnové signály , dokázali bychom určit stav života těla.

Kvantová medicína považuje za nejzákladnější příčinu onemocnění to , že spin elektronů mimo atomové jádro a oběžná dráha ( orbita ) se mění, a tím způsobuje změnu atomů tvořících materiál , změnu malých biomolekul , změnu velkých biomolekul , změnu všech buněk a nakonec změnu orgánů.

Jelikož je elektron nabitým tělískem ( částice s nábojem ), pokud se změní spin elektronů mimo atomové jádro a orbita , elektromagnetické vlnění emitované atomy se změní.

Energie změn elektromagnetického vlnění způsobených změnami v důsledku nemocí lidského těla a fyzickými změnami nutričního stavu je extrémně slabá a obvykle jde jen o nanoGauss – y ( nG ) až mikroGauss – y  ( mikrogramů) . 

Frekvence a energie slabého magnetického pole vlasů určena přímo nebo podržením senzoru rukou se porovnává s rezonančními spektry standardního kvanta chorob a souboru nutričních indikátorů v přístroji po zesílení frekvence a energie pomocí přístroje a zpracování počítačem, a pak je na výstupu korespondující hodnota kvanta od negativní po pozitivní .

Velikost hodnoty kvanta určuje povahu a rozsah choroby a nutričních úrovní.

Na závěr výsledky vyšetření vyhodnotí kliničtí lékaři .

Například nezdravé buňky se liší od normálních buněk a elektromagnetické vlny emitované rakovinnými buňkami se také liší od elektromagnetických vln emitovaných normálními buňkami .

Čím je počet nezdravých buněk vyšší, tím je signál intenzivnější a hodnota kvanta směřuje k negativní hodnotě .

Podobá se to principu poslechu vysílání rozhlasu z rádia .

Ve vzduchu se nachází množství rádiových vln .

Chcete-li poslouchat některé určené vysílání rozhlasu , můžete naladit rádio na odpovídající frekvenci av tom okamžiku se objeví rezonance , takže dokážete toto vysílání rozhlasu slyšet .

Kvantová rezonance používá tento princip na testování .

Pokud Vás téma zaujalo, vyzkoušejte to sami. Více informací zde.

Budu také ráda za sdílení, případně Váš názor. 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *