Objednávky na tel: +420 605 581 553 nebo na e-mailu: mhobzova@celostni-pece.cz

Jak funguje kvantový magnetický rezonanční analyzátor?

Upozorňujeme, že v žádném případě kvantový magnetický rezonanční analýzátor, nenahrazuje lékařské testy, ale je jejich vynikajícím doplňkem!

Lidské tělo je shlukem velkého počtu buněk, které jsou ve stavu neustálého růstu, vývoje , diferenciace, regenerace a apoptózy , a buňky se ustavičně sami obnovují prostřednictvím svého vlastního dělení.

V těle dospělého člověka se během jedné vteřiny rozdělí 25 milionů buněk a krevní buňky ( krvinky ) těla se neustále obnovují rychlostí přibližně 100 milionů za minutu.

V procesu buněčného dělení a růstu jsou tyto nabité tělíska z atomových jader tvořících atomy jako základní jednotku buňky a elektrony mimo jádra v neustálém rychlém pohybu a stále se mění, čímž neustále emitují elektromagnetické vlny .

Elektromagnetické vlnové signály emitované lidským tělem představují určitý stav lidského těla a vydané elektromagnetické vlnové signály jsou různé v různých stavech lidského těla jako je zdraví , podlomené zdraví , nemoc , atd..

Pokud bychom dokázali určit tyto specifické elektromagnetické vlnové signály , dokázali bychom určit stav života těla.

Kvantová medicína považuje za nejzákladnější příčinu onemocnění to , že spin elektronů mimo atomové jádro a oběžná dráha ( orbita ) se mění, a tím způsobuje změnu atomů tvořících materiál , změnu malých biomolekul , změnu velkých biomolekul , změnu všech buněk a nakonec změnu orgánů.

Jelikož je elektron nabitým tělískem ( částice s nábojem ), pokud se změní spin elektronů mimo atomové jádro a orbita , elektromagnetické vlnění emitované atomy se změní.

Energie změn elektromagnetického vlnění způsobených změnami v důsledku nemocí lidského těla a fyzickými změnami nutričního stavu je extrémně slabá a obvykle jde jen o nanoGauss – y ( nG ) až mikroGauss – y  ( mikrogramů) . 

Frekvence a energie slabého magnetického pole vlasů určena přímo nebo podržením senzoru rukou se porovnává s rezonančními spektry standardního kvanta chorob a souboru nutričních indikátorů v přístroji po zesílení frekvence a energie pomocí přístroje a zpracování počítačem, a pak je na výstupu korespondující hodnota kvanta od negativní po pozitivní .

Velikost hodnoty kvanta určuje povahu a rozsah choroby a nutričních úrovní.

Na závěr výsledky vyšetření vyhodnotí kliničtí lékaři .

Například nezdravé buňky se liší od normálních buněk a elektromagnetické vlny emitované rakovinnými buňkami se také liší od elektromagnetických vln emitovaných normálními buňkami .

Čím je počet nezdravých buněk vyšší, tím je signál intenzivnější a hodnota kvanta směřuje k negativní hodnotě .

Podobá se to principu poslechu vysílání rozhlasu z rádia .

Ve vzduchu se nachází množství rádiových vln .

Chcete-li poslouchat některé určené vysílání rozhlasu , můžete naladit rádio na odpovídající frekvenci av tom okamžiku se objeví rezonance , takže dokážete toto vysílání rozhlasu slyšet .

Kvantová rezonance používá tento princip na testování .

Upozorňujeme, že v žádném případě kvantový magnetický rezonanční analýzátor, nenahrazuje lékařské testy, ale je jejich vynikajícím doplňkem!

Pokud Vás téma zaujalo, vyzkoušejte to sami. Více informací zde.

Budu také ráda za sdílení, případně Váš názor. 🙂

Jeden komentář u “Jak funguje kvantový magnetický rezonanční analyzátor?

  1. Dobrý den, jaký kvantový analyzátor máte úspěšně vyzkoušený a tudíž doporučíte? Právě o něm přemýšlím a bojím se koupit něco neověřeného. Děkuji. Gábina

Komentáře nejsou povoleny.

Přesunout se na začátek